Tìm giá trị nhỏ nhất của: a) A= x ² + 5 b) B= x ² – 2x + 10 c) C= 2x ² – 6x + 9 Giải chi tiết giúp mk nha

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của:
a) A= x ² + 5
b) B= x ² – 2x + 10
c) C= 2x ² – 6x + 9
Giải chi tiết giúp mk nha

in progress 0
Madeline 4 tuần 2021-09-07T09:31:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:33:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

  0
  2021-09-07T09:33:19+00:00

  $A=x^2+5$

  Vì $x^2≥x∀x⇒x^2+5≥5∀x$

  Dấu ”=” xảy ra khi $x=0$

  Vậy $A_{min}=5⇔x=0$

  $B=x^2-2x+10$

  $=(x^2-2x+1)+9$

  $=(x-1)^2+9$

  Vì $(x-1)^2≥0∀x⇒(x-1)^2+9≥9∀x$

  Dấu ”=” xảy ra khi $x-1=0⇔x=1$

  Vậy $B_{min}=9⇔x=1$

  $C=2x^2-6x+9$

  `=2(x^2-3x+9/2)`

  `=2(x^2-2.(3)/(2)x+9/4)+9/2`

  `=2(x-(3)/(2))^2+9/2`

  Vì `(x-(3)/(2))^2≥0∀x⇒2(x-(3)/(2))^2+9/2≥9/2∀x`

  Dấu ”=” xảy ra khi `x-(3)/(2)=0⇔x=3/2`

  Vậy `C_{min}=9/2⇔x=3/2`.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )