TÌm Giá trị nhỏ nhất của: B= 3|2x-3|=2011

Question

TÌm Giá trị nhỏ nhất của: B= 3|2x-3|=2011

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-09-12T00:44:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:46:30+00:00

  Đáp án:

  Vì đề ko rõ nên chị sẽ làm hai trường hợp luôn nhá :v

  Nếu đề là 

  `B = 3`l`2x-3`l `+ 2011`

  Ta có l`2x-3`l ` \geq 0` nên

  `3`l`2x-3`l `\geq 0`

  ` => ` `3`l`2x-3`l `+ 2011 \geq 2011`

  Vậy GTNN của `B` là `2011`, đạt được khi `x = \frac{3}{2}`

  Nếu đề là

  `B = 3`l`2x-3`l `- 2011`

  Ta có l`2x-3`l ` \geq 0` nên

  `3`l`2x-3`l `\geq 0`

  ` => ` `3`l`2x-3`l `- 2011 \geq -2011`

  Vậy GTNN của `B` là `-2011`, đạt được khi `x = \frac{3}{2}`

  0
  2021-09-12T00:46:42+00:00

  Đáp án:

      $B_{min}=2011$ `<=>x=3/2`

  Giải thích các bước giải:

  `B= 3|2x-3|+2011`

  Có:

  `|2x-3|>=0`

  `=>3|2x-3|>=0`

  `=>3|2x-3|+2011>=2011`

  `=>B>=2011`

  Dấu `=` xảy ra `<=>2x-3=0`

                              `=>2x=3`

                              `x=3/2`

   Vậy $B_{min}=2011$ `<=>x=3/2.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )