TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC:x^2+y^2-2x+6y+12

Question

TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC:x^2+y^2-2x+6y+12

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-11T16:57:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:58:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  x ² + y ² – 2x + 6y + 12

  = (x ² – 2x + 1) + (y ² +6y + 9) + 2

  = (x-1) ² + (y+3) ² + 2 ≥ 2

  Dấu “=” xảy ra khi: x-1 = 0 ⇒ x = 1

  y+3=0 ⇒ y = -3

  Vậy Min của: x ² + y ² – 2x + 6y + 12 là 2 khi: x = 1 và y = -3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )