Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x^2+5x

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x^2+5x

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-16T05:02:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:03:12+00:00

  $A=x^2+5x$

  $=(x^2+2.\frac{5}{2}.x+\frac{25}{4})-\frac{25}{4}$

  $=(x+\frac{5}{2})^2-\frac{25}{4}$

  Vì $(x+\frac{5}{2})^2≥0∀x⇒(x+\frac{5}{2})^2-\frac{25}{4}≥-\frac{25}{4}∀x$

  Dấu ”=” xảy ra khi $x+\frac{5}{2}=0⇔x=-\frac{5}{2}$
  Vậy $A_{min}=-\frac{25}{4}⇔x=-\frac{5}{2}$.

  0
  2021-08-16T05:03:24+00:00

  $@Mon$

  $A=x²+5x$

  $=x²+2.5/2x+(5/2)²-(5/2)²$

  $= (x+5/2)²-25/4≥-25/4$ $với$ $mọi$ $x$ ($Vì$ $(x+5/2)²≥0$ $với$ $mọi$ $x)$

  $Vậy$ $GTNN$ $của$ $A$ $là$ $-25/4$ $khi$ $x=-5/2$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )