Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: A= I x – 3 / 4 I B= 1,5 + I 2 – x I Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: C = -I x + 2 I

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
A= I x – 3 / 4 I B= 1,5 + I 2 – x I
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:
C = -I x + 2 I D = 1 – I x – 3 I
các mod và BĐHH giải nhanh giúp e nha

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-07-07T14:18:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:20:01+00:00

  Bài 1:

  a) $|x-\dfrac{3}{4}|≥0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $x-\dfrac{3}{4}=0$

  $→x=\dfrac{3}{4}$

  $→A_{min}=0$ khi $x=\dfrac{3}{4}$

  b) $|2-x|≥0$

  $→1,5+|2-x|≥1,5$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $2-x=0$

  $→x=0$

  $→B_{min}=1,5$ khi $x=2$

  Bài 2

  a) $|x+2|≥0$

  $→-|x+2|≤0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $x+2=0$

  $→x=-2$

  $→C_{max}=0$ khi $x=-2$

  b) $|x-3|≥0$

  $→1-|x-3|≤1$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $x-3=0$

  $→x=3$

  $→D_{max}=1$ khi $x=3$

  0
  2021-07-07T14:20:07+00:00

  a, có `A=|x-3/4|≥0`

  `=>` Min A = 0 `<=> x=3/4`

  b, Có `|2-x|≥0`

  `=> B=1,5+|2-x|≥1,5`

  `=>` MinB = 1,5 `<=> x=2`

  c, Có `|x+2|≥0`

  `=>C=-|x+2|≤0`

  `=>` Max C = 0 `<=> x=-2`

  d, Có `-|x-3|≤0`

  `=>D=1-|x-3|≤1`

  `=>` MaxD = 1 `<=> x=3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )