Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức x mũ 2-2xy+6y mũ 2-12x+2y+45

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức x mũ 2-2xy+6y mũ 2-12x+2y+45

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-27T21:51:53+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:53:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  A=x^2 – 2x ( y+6) + ( y^2 +12y +36) + 5( y^2 -2y +1) +4

  = ( x – y – 6 ) ^2 + 5.( y-1)^2 +4 ≥4

  Min A=4 <=> x=7; y=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )