Tìm giúp mình những từ vựng liên quan đến air pollution với, mai mình có bài viết về air pollution rồi. Cảm ơn các bạn trước

Question

Tìm giúp mình những từ vựng liên quan đến air pollution với, mai mình có bài viết về air pollution rồi. Cảm ơn các bạn trước

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-22T12:22:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:23:45+00:00

  $Làm$

  -Pollution: Ô nhiễm

  -Deforestation: (chặt)phá rừng

  -Water pollution: Ô nhiễm nc

  -Environmental pollution: Ô nhiễm môi trường

  -Air pollution: Ô nhiễm không khí

  -Soil pollution: Ô nhiễm đất

  -Trash: Rác thải

  …..

  $#Don$

  0
  2021-11-22T12:23:57+00:00

  Environmental pollution: ô nhiễm môi trường

  Contamination: nhiễm độc

  water pollution: ô nhiễm nguồn nước

  Water pollution: ô nhiễm nguồn nước

  Solution: giải pháp

  Woodland: cháy rừng

  Natural disasters: thảm họa thiên nhiên

  Deforestation: phá rừng

  Culprit: thủ phạm

  Pollution: sự ô nhiễm

  Natural resources: tài nguyên từ thiên nhiên

  Curb: ngăn chặn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )