Tìm GTLN của biểu thức a, A=5-8x-x^2 b, B=5-x^2+2x-4y+7

Question

Tìm GTLN của biểu thức
a, A=5-8x-x^2
b, B=5-x^2+2x-4y+7

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-07-06T09:58:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:59:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a,` `A=5-8x-x^2`

  `=21-(x^2+8x+16)`

  `=21-(x+4)^2`

  `⇒(x+4)^2=0`

  `⇒x=-4`

  `b,` đề sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )