Tìm gtln, GTNN của hàm số f(x)= x^2-8x/x+1 trên đoạn [1:3]

Question

Tìm gtln, GTNN của hàm số f(x)= x^2-8x/x+1 trên đoạn [1:3]

in progress 0
Serenity 2 năm 2021-07-17T16:46:22+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:48:10+00:00

  Đáp án:

  \(\min_{[1;3]} f(x)=-4\)

  \(\max_{[1;3]} f(x)=-\dfrac{7}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

   TXĐ: \(D=R\)\{\(-1\)}

  \(y’=\dfrac{x^{2}+2x-8}{(x+1)^{2}}\)

  Cho \(y’=0\)

  \(\Leftrightarrow x^{2}+2x-8=0\)

  \(\Leftrightarrow x=2 \epsilon  [1;3]; x=-4 \notin [1;3]\)

  Ta có: 

  \(f(1)=-\dfrac{7}{2}\)

  \(f(2)=-4\)

  \(f(3)=-\dfrac{15}{4}\)

  \(\min_{[1;3]} f(x)=-4\)

  \(\max_{[1;3]} f(x)=-\dfrac{7}{2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )