Tìm GTLN và GTNN của hàm số y=x-lnx trên (1;e)

Question

Tìm GTLN và GTNN của hàm số y=x-lnx trên (1;e)

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-08-07T20:49:34+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:51:01+00:00

  Đáp án:

  min f(x)=1<=>x=1

  max f(x)=e-1<=>x=e

  Giải thích các bước giải:

   y=x-lnx

  =>y’=1-$\frac{1}{x}$ 

  =>y’=0<=>x=1

  BBT:

  x                  -∞            1              e               +∞

  f'(x)                   –          0         + 

  f(x)                                                e-1

                                      1

  Vậy min f(x)=1<=>x=1

         max f(x)=e-1<=>x=e

           

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )