Tìm GTNN : C = |x-1| + |x+2| + |x-3| + |x+7| ( giải giống kiểu lớp 6 nha )

Question

Tìm GTNN : C = |x-1| + |x+2| + |x-3| + |x+7|
( giải giống kiểu lớp 6 nha )

in progress 0
Julia 4 tháng 2021-08-09T02:27:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:28:19+00:00

  Đáp án: $Min_{C}=0\Leftrightarrow x=\frac{-5}{4}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $\left | x-1 \right |\geq 0\forall x$
            $\left | x+2 \right |\geq 0\forall x$
            $\left | x-3 \right |\geq 0\forall x$
            $\left | x+7 \right |\geq 0\forall x$
  $\Rightarrow |x-1| + |x+2| + |x-3| + |x+7|\geq 0\forall x$
  $\Leftrightarrow C\geq 0\forall x$
  Dấu “=” xảy ra khi $|x-1| + |x+2| + |x-3| + |x+7|=0$
  $\Leftrightarrow 4x+5=0$
  $\Leftrightarrow 4x=-5$
  $\Leftrightarrow x=\dfrac{-5}{4}$
  Vậy $Min_{C}=0\Leftrightarrow x=\frac{-5}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )