Tìm GTNN của: A= x^2+5x+12/ x^2 B= x^2-3x+2/ (x-1)^2

Question

Tìm GTNN của: A= x^2+5x+12/ x^2
B= x^2-3x+2/ (x-1)^2

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-26T18:18:07+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:19:30+00:00

  Đáp án:

  thế này à

  A=$\frac{x^{2}+5x+12 }{x^{2} }$

  B=$\frac{x^{2} -3x+2}{(x-1)^{2} }$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )