Tìm GTNN CỦA HÀM SỐ SAU : y=4×2+4x+6/2x-1, x>1/2

Question

Tìm GTNN CỦA HÀM SỐ SAU : y=4×2+4x+6/2x-1, x>1/2

in progress 0
Allison 1 năm 2021-08-07T18:40:55+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:42:11+00:00

  Đáp án:x

   

  Giải thích các bước giải: y= 4 nhân 2 cộng 4 nhân x +6 phần 2 nhân x

   

  0
  2021-08-07T18:42:11+00:00

  Đáp án:x 

   

  Giải thích các bước giải:Y=4 nhân 2 cộng 4 nhân x + 6/2 nhân x –

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )