Tìm hai sẽ hơn kem nhau 5 đơn vị và tích của chungs là 150

Question

Tìm hai sẽ hơn kem nhau 5 đơn vị và tích của chungs là 150

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-07-21T01:29:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:30:58+00:00

  Gọi x là số thứ 1 ( x >0)

  x + 5 là số thứ 2 

  Theo đề bài ta có :

  x . ( x +5 ) =150

  ⇔ x^2 + 5x -150 =0

  ⇔ ( x -10 ) . ( x+15 ) =0

  ⇔ x= 10 hay x =-15

  Nếu x = 10 thì số lớn hơn là 15 , số bé hơn là 10

  Nếu x = -15 thì số lớn hơn là -10 , số bé hơn là -15

  0
  2021-07-21T01:31:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:gọi số bé là a số lớn là a+5

  Ta có :a(a+5)=150

  <=> a²+5a-150=0

  =>a =10 hoặc a=-15

  Vậy số bé là 10 số lớn là 15,số bé là -15 số lớn là -10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )