tìm hai số biết rằng tích của hai số đó bằng 18 và hiệu của hai số đó bằng 7

Question

tìm hai số biết rằng tích của hai số đó bằng 18 và hiệu của hai số đó bằng 7

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-20T14:57:05+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:58:30+00:00

  Ta có : 18 = 1 x 18 = 2 x 9 = 3 x 6 .

  Lại có : 9 – 2 = 7 , 18 – 1 = 17 , 6 – 3 = 3 mà hiệu 2 số cần tìm là 7 nên số lớn là : 9 , số bé là : 2

  Vậy , số lớn là : 9 , số bé là : 2

  0
  2021-09-20T14:58:33+00:00

  Ta có `:` `18` `=` `18` x `1` `=` `9` x `1` `=` `6` x `3` 

  Ở trên ta thấy cặp số `9` x `2` thỏa mãn nên `:`

  `+` Số lớn `:` `9`

  `+` Số bé `:` `2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )