tìm hai số biết tổng của chúng bằng 182 và nếu bỏ chữ số 1 bên trái số lớn thì được số bé

Question

tìm hai số biết tổng của chúng bằng 182 và nếu bỏ chữ số 1 bên trái số lớn thì được số bé

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-11-23T03:40:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:41:59+00:00

  Đáp án:

  Số bé: `41`

  Số lớn: `141`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bé là `ab`, số lớn là `1ab`

  Hiệu của số bé và số lớn là:

  `1ab – ab = 100`

  Số lớn là: ` ( 182 + 100 ) : 2 = 141`

  Số bé là: ` 182 – 141 = 41`
  Đáp số: Số bé: `41`

               Số lớn: `141`

  0
  2021-11-23T03:42:31+00:00

  Lời giải:

   Gọi số bé là : ab có dấu gạch trên đầu , tương tự vậy dấu gạch trên đầu có ở dưới nữa nha.

   Ta có : $\vec{ab}$+ 1$\vec{ab}$ = 182

              $\vec{ab}$+ $\vec{ab}$+ 100 = 182 

              2$\vec{ab}$ = 182 – 100 

              2$\vec{ab}$ = 82

              $\vec{ab}$ = 82 : 2 

                $\vec{ab}$ = 41 

  Vậy số bé là : 41

  ……. số lớn là : 141 .

  Học tốt !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )