tìm hai số biết tổng của chúng bằng 182 và nếu bỏ chữ số 1 bên trái số lớn thì được số bé

Question

tìm hai số biết tổng của chúng bằng 182 và nếu bỏ chữ số 1 bên trái số lớn thì được số bé

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-11-23T03:24:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:25:46+00:00

  Đáp án:

  vậy số bé là 41

  vậy số lớn là 141

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số bé là : ab

  Ta có ab + 1ab= 182

  ab+ab+100= 182

  2ab= 182 – 100

  2ab= 82

  ab= 82 : 2

  ab= 41

  vậy số bé là 41

  số lớn là:

  182-41= 141

  vậy số lớn là 141

  0
  2021-11-23T03:26:37+00:00

  Đáp án:

   gọi số bé là ab

  ta có:ab+1ab=182

         =ab+ab+100=182

           ab+ab=182-100

            ab+ab=82

         ab=82:2

        ab=41

  vậy số bé là 41

   số lớn là 141

  cho ctlhn  + cảm ơn+5 sao nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )