Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 9 lần hiệu của chúng và hiệu của chúng kém số nhỏ 60 đơn vị

Question

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 9 lần hiệu của chúng và hiệu của chúng kém số nhỏ 60 đơn vị

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-30T21:26:41+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:28:22+00:00

  Cậu vẽ 1 sơ đồ ngắn gọn nhất nhé ! Mà hiệu là 1 phần thì sẽ làm được thôi !

  Số bé : |—–|—–|—–|—–|

   Hiệu :  |—–|

  Số bé là : 60 : ( 4-1 ) x 4= 80

  Hiệu là : 80 – 60= 20

  Số lón là : 80 + 20 = 100

  Đáp số : 80100

  #SparkleGirl

  #Chúc bạn học tốt !!

  0
  2021-07-30T21:28:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )