Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số

Question

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-08-15T23:16:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:17:38+00:00

  lời giải và đáp án nek bn

   

  0
  2021-08-15T23:17:42+00:00

  Đáp án:

  số lớn : 549

  số bé: 450

  Giải thích các bước giải:

  Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Do đó tổng hai số là 999.

  Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do hiệu hai số đó là 99.

  Số bé là : (999 – 99 ) : 2 = 450

  Số lơn là : 450 + 99 = 549

  Đáp số: số lớn : 549

  Số bé: 450

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )