Tìm hai số biết tổng của chúng là 0,25 và tỉ số giữa hai số đó cũng bằng 0,25.

Question

Tìm hai số biết tổng của chúng là 0,25 và tỉ số giữa hai số đó cũng bằng 0,25.

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-25T15:00:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:01:57+00:00

  Đáp án:

   số lớn:0,2

  số bé: 0,05

  Giải thích các bước giải:

   tỉ số 2 số là 0,25=1/4

  tổng số phần bằng nhau là: 1+4=5 phần

  số bé là: (0,25:5).1=0,05

  số lớn là: 0,25-0,05=0,2

  0
  2021-08-25T15:02:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Đổi : 0,25 = 1/4

  – Ta có sơ đồ : 

  Số bé :  ! — ! 

  Số lớn : ! — ! — ! — ! — ! 

   Số bé là : 0,25 : ( 1 + 4 ) × 1 = 0,05 

  Số lớn là : 0,25 – 0,05 = 0,2 

              Đáp số : Số bé : 0,05 ; Số lớn : 0,2 

  Chúc bạn học tốt nhé

  xin Ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )