Tìm hai số biết tổng của số thứ nhất ,số thứ hai và hiệu hai số 2012.Biết hiệu hai số là 248

Question

Tìm hai số biết tổng của số thứ nhất ,số thứ hai và hiệu hai số 2012.Biết hiệu hai số là 248

in progress 0
Margaret 4 tuần 2021-09-16T18:31:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:33:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :

  2012 – 248 = 1764 

  Số thứ nhất là :

  ( 1764 – 248 ) ÷ 2 = 758

  Số thứ hai là :

  1764 – 758 = 1006 

  Đáp số : Số thứ nhất : 758

                Số thứ hai là ; 1006

  0
  2021-09-16T18:33:29+00:00

  Tong so thu nhat va so thu 2 la :

  2012 – 248 = 1764

  So thu nhat la : ( 1764+248) : 2 = 1006

  So thu 2 la : 2006 – 248 = 758

                    D/s : …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )