Tìm hai số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 12 và hiệu hai chữ số bằng 4. Viết lời giải chị tiết giúp mình ạ

Question

Tìm hai số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 12 và hiệu hai chữ số bằng 4. Viết lời giải chị tiết giúp mình ạ

in progress 0
Melanie 21 phút 2021-10-17T04:15:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:17:15+00:00

  Ta có:

  12 = 12 × 1 = 4 × 3 = 6 × 2

  Ta thấy trong các hiệu: 12 – 1 ; 4 – 3 ; 6 – 2 thì chỉ có 6 – 2 bằng 4

  Nên số cần tìm là 62 hay 26

  0
  2021-10-17T04:17:46+00:00

  Đáp án:

   26 và 62

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 6×2=12        2×6=12

  Vì hiệu 2 chữ số bằng 4 nên số có hai chữ số đó là 62 hoặc 26

  Đáp số: 26,62

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )