tìm hai số có hiệu bằng 546, biết nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ 2 ta dược thương bằng 7

Question

tìm hai số có hiệu bằng 546, biết nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ 2 ta dược thương bằng 7

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-07-28T16:34:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:35:49+00:00

  Vì ta lấy số thữ nhất chia cho số thứ 2 ta được thương=7

  Ta có sơ đồ

  Số thứ nhất: .____.____.____.____.____.____.____.

  Số thứ hai:   .____.

  Vậy số thứ nhất là:

   546:(7-1)×7=637

  Vậy số thứ hai là:

  637-546=91

   Đáp số: Số thứ nhất:637

                Số thứ hai:91

   

  0
  2021-07-28T16:36:09+00:00

  Đáp án: Hai số đó lần lượt là 637, 91

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b

  Ta có  :   a:b=7

              => a = 7*b

  Ta lại có  a – b =546

             7*b -b =546

             6*b =546

                b =  91

    => a = 7 *b = 7 * 91 = 637

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )