tìm hai số có tích bằng 3 và tổng bằng 6

Question

tìm hai số có tích bằng 3 và tổng bằng 6

in progress 0
Emery 1 năm 2021-10-13T05:07:23+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:08:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2 số có tích bằng 3 : 1×3 và 3×1 mà có tổng bằng 6 thì 2 số đó là 3+3

  Vậy hai số cần tìm là 3,3

  0
  2021-10-13T05:09:05+00:00

  đặt a là số cần tìm 1 

  x là số cần tìm 2

  ta có hệ phương trình

  :$\left \{ {{a.x=3} \atop {a+x=6}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{a=\frac{3}{x} } \atop {3+x²=6x}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{a=\frac{3}{x}} \atop {[x+(-3+\sqrt[]{6})].[x+(-3-\sqrt[]{6})]=0}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{a=\frac{3}{x} } \atop {\left[ \begin{array}{l}x+(-3+\sqrt[]{6})=0\\x+(-3-\sqrt[]{6})=0\end{array} \right.}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{ \left[ \begin{array}{l}a=3+\sqrt[]{6}\\a=3-\sqrt[]{6}\end{array} \right. } \atop { \left[ \begin{array}{l}x=3-\sqrt[]{6}\\x=3+\sqrt[]{6}\end{array} \right.}} \right.$

  ⇔ nhận 2 giá trị

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )