Tìm hai số có tổng bằng 257 biết rằng xóa chữ số 4 bên phải số lơn thì được số bé

Question

Tìm hai số có tổng bằng 257 biết rằng xóa chữ số 4 bên phải số lơn thì được số bé

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-26T19:24:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:25:23+00:00

  Đáp án:

   Số bé: 23, Số lớn : 234

  Giải thích các bước giải:

   Khi xóa chữ số 4 bên phải số lớn thì được số bé vậy số lớn gấp 10 lần số bé + 4 đơn vị

  Số bé là: ( 257 – 4 ) : ( 10 + 1) = 23

  Số lớn là: 23 x 10 + 4 = 234 

  Đáp số :  Số bé: 23, Số lớn : 234

  0
  2021-10-26T19:25:55+00:00

  Đáp án:

  CHÚC EM HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 9 phần số lớn và 1 phần số bé là:

  $257 – 4 = 253$

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $10 + 1 = 11$ (phần)

  Số bé là:

  $253 ÷ 11 = 23 $

  Số lớn là:

  $23 × 10 + 4 = 234 $

  Đáp số: Số bé: $23$

               Số lớn: $234$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )