Tìm hai số có tổng gấp 9 lần hiệu của chúng . biếu hiệu kém số bé 27 đơn vị.

Question

Tìm hai số có tổng gấp 9 lần hiệu của chúng . biếu hiệu kém số bé 27 đơn vị.

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-10-27T06:57:21+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:58:35+00:00

  Đáp án:

   `text(Số lớn : 45)`

   `text(Số bé :36)`

  Giải thích các bước giải:

  `text(Hiệu số phần bằng nhau là:)`

     `4-1=3(phần)`

  `text(Hiệu hai số là :)`

      `27:3=9`

  `text(Số bé là:)`

     `9×4=36`

  `text(Tổng hai số là :)`

      `9×9=81`

  `text(Số lớn là:)`

   `81-36=45`

  0
  2021-10-27T06:59:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hiệu số phần bằng nhau là 4-1=3

  phần hiệu 2 số là 27:3=9 

  số bé là 9 x 4=36

  tổng 2 số lad 9 x 9=81

  số lớn là 81-36=45

        CHÚC EM HỌC TỐT

  #TEAM FA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )