tìm hai số lẻ có tổng bằng 82 và giữa chúng có ba số lẻ liên tiếp help

Question

tìm hai số lẻ có tổng bằng 82 và giữa chúng có ba số lẻ liên tiếp
help

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-19T20:32:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T20:34:10+00:00

  ⇒ Có tất cả 5 số lẻ

  Hiệu hai số là:

  (5 – 1) × 2 = 8

  Số lớn là:

  (82 + 8) : 2 = 45

  Số bé là:

  82 – 45 = 37

  ĐS: 37 và 45

  0
  2021-09-19T20:34:16+00:00

  – Kể cả 2 số lẻ phải tìm ta có tất cả 5 số lẻ.

  – 5 số lẻ có số khoảng 2 đơn vị là :

        5 – 1 = 4 (khoảng)

  – Hiệu 2 số là :

        4 x 2 = 8 

  – Số lớn là :

        (82 + 8) : 2 = 45 

  – Số bé là :

        82 – 45 = 37

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )