Tìm hai số lẻ liên tiếp biết rằng tích Tìm hai số lẻ liên tiếp biết rằng tích của chúng là một số có ba chữ số mà con số hàng trăm bằng 3

Question

Tìm hai số lẻ liên tiếp biết rằng tích Tìm hai số lẻ liên tiếp biết rằng tích của chúng là một số có ba chữ số mà con số hàng trăm bằng 3

in progress 0
Natalia 13 phút 2021-09-15T20:01:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:03:16+00:00

  Ta có tích của 2 số lẻ liên tiếp có chữ số hình trăm là 3 nên ta thử chọn :

  `15` x `17` = `255` ( loại )

  `17` x `19` = `323` ( chọn )

  Vậy 2 số tự nhiên đó là : 17 và 19

  Mik xin hay nhất ạ !

  0
  2021-09-15T20:03:28+00:00

  2 số đó phải lớn hơn 15 vì `15×17=255.`
  2 số đó phải bé hơn 23 vì `21×23=483.`
  Vậy 2 số đó là 17 và 19; 19 và 21.

                                                                                xin hay nhất ạ !

  @mun

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )