Tìm hai số tự nhiên biết tổng là 148 biết số lớn gấp 3 lần số nhỏ

Question

Tìm hai số tự nhiên biết tổng là 148 biết số lớn gấp 3 lần số nhỏ

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-13T16:08:47+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-13T16:09:47+00:00

  Gọi số bé là a => số lớn là 3a

  Ta có : a+3a =148

  => 4a =148

  => a =148:4=37

  => 3a = 37. 3=111

  Vậy số bé là 37 , số lớn là 111

  0
  2021-09-13T16:10:05+00:00

  Vẽ sơ đồ biểu diễn số nhỏ gồm 1 phần và số lớn gồm 3 phần như thế (Em tự vẽ sơ đồ nhé).

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

  1 + 3 = 4 (phần)

  Số nhỏ là :

  148 : 4 × 1 = 37

  Số lớn là :

  37 × 3 = 111

  Đáp số : 37 và 111.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )