Tìm hai số tự nhiên có tổng = 223 biết giữa chúng có 15 số chẵn

Question

Tìm hai số tự nhiên có tổng = 223 biết giữa chúng có 15 số chẵn

in progress 0
Kinsley 19 phút 2021-09-13T23:13:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T23:15:43+00:00

           Bài giải

     15 số chẵn = 14 khoảng cách

  Hiệu hai số là :

     14 x 2 + 2 + 1 = 31

  Số thứ nhất :

     ( 223 + 31 ) : 2 = 127

  Số thứ hai :

     223 – 127 = 96

          Đ/S : S1 = 127

                   S2 = 96

   

  0
  2021-09-13T23:15:45+00:00

  hiệu 2 số là

  15×2+1=31(đơn vị)

  bạn tự vẽ sơ đồ tổng hiệu nha

  số lớn là

  (223+31):2=127

  số bé là

  127-31=96

  Đáp số:….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )