Tìm hai từ chỉ đặc điểm trong bài Cò và Vạc

Question

Tìm hai từ chỉ đặc điểm trong bài Cò và Vạc

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-06T14:32:23+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:33:35+00:00

  Đặc điểm trong bài Cò và Vạc:

  + Cò : ngoan ngoãn

  + Vạc : lười biếng

  0
  2021-10-06T14:33:56+00:00

  Hai từ chỉ đặc điểm trong bài Cò và Vạc là : 

     chăm chỉ , lười biếng , …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )