Tìm hàm số y=ax+b (d) biết (d) // (d1):y=1/2x và (d) cắt (d2) tại 1 điểm nằm trên trục hoành

Question

Tìm hàm số y=ax+b (d) biết (d) // (d1):y=1/2x và (d) cắt (d2) tại 1 điểm nằm trên trục hoành

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-17T01:56:33+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-17T01:58:21+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Bài này thiếu phương trình (d2) nhé.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )