Tim hieu cua hai so, biet rang neu so bi tru bot di 735đv va them vao so tru 265đv thi duoc hieu moi banh 12000

Question

Tim hieu cua hai so, biet rang neu so bi tru bot di 735đv va them vao so tru 265đv thi duoc hieu moi banh 12000

in progress 0
Hailey 2 giờ 2021-09-07T11:26:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:27:44+00:00

  Đáp án:12470

  Giải thích các bước giải:

  Ta gọi 2 số là a và b, hiệu 2 số là X. Do đó ta sẽ có các phương trình sau:

  ( a – 735) – ( b + 265 ) = 12000

  Cách tìm hiệu của 2 số hiệu quả và dễ hiểu nhất là ta sẽ tính ngược, có nghĩa là nếu trừ thì thành cộng, cộng thành trừ, nhân thành chia, chia thành nhân

  Ở đây, a đã bị trừ đi 735 thì sẽ thành cộng 735, b đã  cộng 265 thì sẽ thành trừ 265.

  Từ đây, ta sẽ tiếp tục có các phương trình:

  ( a + 735 ) – ( b – 265 ) = X

  Ta chuyển lên trước :

  a – b = 12000 – 265 + 735

  a – b = 12470

   

  0
  2021-09-07T11:27:57+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Nếu số bị trừ bớt đi 735 đơn vị và thêm vào số trừ 265 đơn vị thì hiệu sẽ giảm:

  735 + 265 = 1000 ( đơn vị)

  Hiệu của hai số ban đầu là:

  12000 + 1000 = 13000

  Đáp số: 13000 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )