Tìm hiểu của số lớn nhất có 39 số mà tổng chữ số đó bằng 17 và với 3 số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số đó bằng 9. SAI ĐỀ

Question

Tìm hiểu của số lớn nhất có 39 số mà tổng chữ số đó bằng 17 và với 3 số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số đó bằng 9. SAI ĐỀ

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-29T03:57:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:59:17+00:00

  what????? Sai đề

   

  0
  2021-07-29T03:59:26+00:00

  Đáp án:

   sai đề

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )