Tìm hiểu phép tu từ ẩn dụ , hoán dụ trong các câu sau ? Chỉ ra rừ ngữ thực hiện phép tu từ đó ? Cho biết kiểu ẩn dụ đó . a) Ngoài thềm rơi chiếc lá đa

Question

Tìm hiểu phép tu từ ẩn dụ , hoán dụ trong các câu sau ? Chỉ ra rừ ngữ thực hiện phép tu từ đó ? Cho biết kiểu ẩn dụ đó .
a) Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng .
b) Tay bưng đĩa muối chén gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

in progress 0
Eliza 2 giờ 2021-09-07T10:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:11:50+00:00

  a. Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng

  ẩn dụ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác từ thính giá -> thị giác 

  b. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

  hoán dụ  Lấy dấu hiệu sự vật để gọi các sự vật

  xin 5* và ctlhn

  0
  2021-09-07T10:12:08+00:00

  Tìm hiểu phép tu từ ẩn dụ , hoán dụ trong các câu sau ? Chỉ ra rừ ngữ thực hiện phép tu từ đó ? Cho biết kiểu ẩn dụ đó .

  `a)` Ngoài thềm rơi chiếc lá đa

        Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng .

  `->` Ẩn dụ là : ” mỏng “sự chuyển đổi từ thính giác sang thị giác khiến người đọc hình dung được tiếng rơi khẽ khàng của chiếc lá, một tiếng rơi được cảm nhận bằng tấm lòng của người yêu cái đẹp.

  `->` Hoán dụ là : ” thềm “mối quan hệ  vật chứa đựng 

  `->`Kiểu ẩn dụ là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

  `b)` Tay bưng đĩa muối chén gừng

        Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

  `->` Hoán dụ  “đĩa , chén” mối quan hệ  vật chứa đựng 

  `->`Vật bị chứa đựng: “muối , gừng”

  `->` Ẩn dụ là ” gừng” , “muối”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )