Tìm hiểu tri thức và lập dàn ý chi tiết giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở Bình Dương.

Question

Tìm hiểu tri thức và lập dàn ý chi tiết giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở Bình Dương.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-20T20:26:57+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:28:04+00:00

  1. Giới thiệu khái quát về di tích, danh lam thắng cảnh đó.
  2. Giới thiệu vị trí, ý nghĩa của di tích, danh lam thắng cảnh đó đối với cuộc sống của nhân dân địa phương ngày hôm nay, và tương lai
  3. Giới thiệu di tích, danh lam thắng cảnh theo một trình tự hợp lí (từ xa đến gần, từ ngoài vào trong hoặc ngược lại):
  4. 1-2-3
  5. 1-3-2
  6. 3-1-2
  7. 2-3-1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )