tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động và việc làm nước ta

Question

tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động và việc làm nước ta

in progress 0
Julia 11 phút 2021-10-05T09:04:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:06:11+00:00

  Nguồn lao động của nước ta dồi dào và tăng nhanh. Bình quân mỗi năm nước ta có thêm hơn một triệu lao động.

  Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao.

    – Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp ở nước ta còn cao,

              – Mỗi năm cần giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong khi nền kinh tế phát triển còn chậm nên việc làm trở thành vấn đề kinh tế – xã hội lớn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  0
  2021-10-05T09:06:20+00:00

  Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp ở nước ta còn cao. Mỗi năm cần giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong khi nền kinh tế phát triển còn chậm nên việc làm trở thành vấn đề kinh tế – xã hội lớn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )