tìm hộ tuii thành ngữ và điển cố với “Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn mong mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm

Question

tìm hộ tuii thành ngữ và điển cố với “Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn mong mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọt như nhà nông ghét cỏ”

in progress 0
Serenity 2 tuần 2021-11-28T13:31:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:33:00+00:00

  Tìm thành ngữ và điển cố trong đoạn văn sau : 

     ” Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng , trông tin quan như trời hạn mong mưa , mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm , ghét thói mọt như nhà nông ghét cỏ “

  => Thành ngữ trong câu văn trên : Trời hạn mong mưa 

  => Điển cố trong câu văn trên : Mùi tinh chiên vấy vá

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  NO COPY !!!!

  @ EGAT 

  0
  2021-11-28T13:33:42+00:00

  – Thành ngữ: ” trời hạn mong mưa”

  – Điển cố: ” mùi tinh chiên vấy vá’

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )