Tìm hóa trị của các nguyên tố Fe,C,Cu,Pb trong các CTHH sau : FeO,CO2,Cu (NO3)2, PbCl2 Mấy bạn giúp mik nha

Question

Tìm hóa trị của các nguyên tố Fe,C,Cu,Pb trong các CTHH sau : FeO,CO2,Cu (NO3)2, PbCl2
Mấy bạn giúp mik nha

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-26T07:44:43+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:46:23+00:00

  Đáp án:

  \(Fe\ (II)\\ C\ (IV)\\ Cu\ (II)\\ Pb\ (II)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\text{Gọi hóa trị của Fe là x}\\ \text{Mà O có hóa trị II}\\ \text{Theo quy tắc hóa trị:}\ 1.x=1.II\\ ⇒x=\dfrac{1.II}{1}=II.\\ \text{Vậy Fe có hóa trị II.}\\ \text{Gọi hóa trị của C là y}\\ \text{Mà O có hóa trị II}\\ \text{Theo quy tắc hóa trị:}\ 1.y=2.II\\ ⇒y=\dfrac{2.II}{1}=IV\\ \text{Vậy C có hóa trị IV.}\\ \text{Gọi hóa trị của Cu là z}\\ \text{Mà nhóm $NO_3$ có hóa trị I}\\ \text{Theo quy tắc hóa trị:}\ 1.z=2.I\\ ⇒z=\dfrac{2.I}{1}=II\\ \text{Vậy Cu có hóa trị II}\\ \text{Gọi hóa trị của Pb là t}\\ \text{Mà $Cl_2$ có hóa trị I}\\ \text{Theo quy tắc hóa trị:}\ 1.t=2.I\\ ⇒t=\dfrac{2.I}{1}=II\\ \text{Vậy Pb có hóa trị II.}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-26T07:46:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $FeO_{}$: Fe hóa trị II

  $CO_{2}$: C hóa trị IV

  $Cu(NO_{3}$)$_{2}$: Cu hóa trị II

  $PbCl_{2}$: Pb hóa trị II

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )