Tìm ít nhất 20 từ có 3 âm tiết , càng nhiều càng được hay nhất , nhưng không có âm gió , âm phụ ( Đúng cấp mk , vượt cấp = -..) N

Question

Tìm ít nhất 20 từ có 3 âm tiết , càng nhiều càng được hay nhất , nhưng không có âm gió , âm phụ
( Đúng cấp mk , vượt cấp = ……)
Nhanh nhanh 1 chút , 15 phút nữa nhaaaa

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-22T12:54:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:56:34+00:00

  – banana

  – erasel

  – energy 

  – Bakery

  – always

  – medicine

  pharmacy

  – grandparents

  – grandfather

  – grandmother

  – victory

  – imperial

  – wonderful

  – colorful

  – countryside

  – exercise

  – expensive

  – internet

  – example

  – cinema

  0
  2021-11-22T12:56:45+00:00

  1. convenient: thuận tiện

  2. banana: quả chuối

  3. elephent: con voi

  4. understand: hiểu

  5. emotion: cảm xúc

  6. exciting: thú vị

  7. localtion: vị trí

  8. apartment: trung cư

  9. neighbourhood: vùng lân cận

  10. handicrafts: những sản phẩm thủ công

  11. Vietnamese

  12. exercise: bài tập

  13. fashion: thời trang

  14. polluted: sự ô nhiễm

  15. october: tháng mười

  16. december: tháng 12

  17. decided: quyết định

  18. umbrella: cái ô

  19. historic: cổ kính

  20. natural: tự nhiên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )