Tìm k sao cho phương trình M = 1/k có nghiệm . M = $\frac{√x + 1}{2√x}$

Question

Tìm k sao cho phương trình M = 1/k có nghiệm . M = $\frac{√x + 1}{2√x}$

in progress 0
aihong 1 năm 2021-11-30T13:29:08+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:31:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   M = $\frac{1}{k}$ nên k = $\frac{1}{M}$ 
  k = $\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$
  M có nghiệm khi $\sqrt{x}$ + 1 # 0

  Mà $\sqrt{x}$ + 1 # 0 với mọi x

   Vậy vói mọi k thì M = $\frac{1}{k}$ luôn có nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )