Tìm Kết quả(0) Số cám ơn ★ Được đánh giá Trả lời được chứng thực Hùng và dũng cùng nhay đi mua bi.Hùng mua nhiều hơn Dũng 6 viên bi,số bi của Dũng bằ

Question

Tìm
Kết quả(0)
Số cám ơn

Được đánh giá
Trả lời được chứng thực
Hùng và dũng cùng nhay đi mua bi.Hùng mua nhiều hơn Dũng 6 viên bi,số bi của Dũng bằng 3/5 số bi của Hùng. Hỏi mỗi bạn mua được bao nhêu viên

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-16T07:43:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:45:05+00:00

  Đáp án:

  Hùng : 15 viên; Dũng : 9 viên.

  Giải thích các bước giải:

  (Bài toán hiệu tỉ)

  Coi số bi Dũng mua là 3 phần bằng nhau thì số bi Hùng mua bằng 5 phần như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  5 -3 = 2 (phần)

  Hùng có số viên bi là :

  6 : 2 x 5 = 15 (viên bi)

  Dũng có số viên bi là :

  15 – 6 = 9 (viên bi)

  Đáp số : Hùng : 15 viên; Dũng : 9 viên.

  0
  2021-09-16T07:45:25+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  5 – 3 = 2 (phần)

  Dũng có số bi là:

  (6 : 2) x 3 = 9 (viên)

  Hùng có số bi là:

  9 + 6 = 15 (viên)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )