Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ. Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ. Tíc

Question

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:
Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ.
Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.
Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.
Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.

in progress 0
Valentina 6 ngày 2021-12-06T17:29:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:30:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:
  Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ.
  Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.
  Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.
  Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.

  0
  2021-12-06T17:31:03+00:00

   TỔNG CỦA 2 SỐ VÔ TỈ LÀ 1 SỐ VÔ TỈ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )