tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x < 10,35

Question

tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x < 10,35

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-07-08T20:44:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:46:03+00:00

  Đáp án:

  `x < 10,35`

  Vì x là số tự nhiên.

  `⇒ x = {0 ; 1; ;2 ;3 ; 4; 5; 6 ; 7; 8 ; 9 ;10}`

  Mà x là số tự nhiên bé nhất `⇒ x = 0`

  Vậy `x = 0`

   

  0
  2021-07-08T20:46:29+00:00

  `x < 10,35`

  `⇔x∈{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}`

  mà `x` nhỏ nhất 

  `⇒x=0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )