Tìm x là số tự nhiên lớn nhất biết 5,8>x>2,9 A.2,9 B.5 C.3 D.3;4;5.

Question

Tìm x là số tự nhiên lớn nhất biết 5,8>x>2,9
A.2,9 B.5 C.3 D.3;4;5.

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-27T12:03:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:04:59+00:00

  Đáp án:

  $B.\, 5$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $2,9 < x < 5,8$

  mà $x$ là số tự nhiên

  nên $x \in \{3;4;5\}$

  Ta lại có: $x$ là số tự nhiên lớn nhất

  Do đó: $x = 5$

  0
  2021-09-27T12:05:31+00:00

  Tìm x là số tự nhiên lớn nhất biết 5,8>x>2,9
  A.2,9                B.5                C.3                D.3;4;5

  Giải thích các bước giải:

  5 là số tự nhiên lớn nhất lớn hơn 2,9 và bé hơn 5,8

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )