Tìm lỗi sai: 1.I go to the movie theater last week. ___ _______________

Question

Tìm lỗi sai:
1.I go to the movie theater last week.
___ _______________

in progress 0
Maya 26 phút 2021-09-20T11:16:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T11:17:45+00:00

  go = > Went ( Có last week là của thì quá khứ ) ( Go ở dạng quá khứ là went do thuộc vào loại từ bất quy tắc )

  0
  2021-09-20T11:17:57+00:00

  1.I go to the movie theater last week.

  =>I went to the movie theater last week

  (bởi vì last week là giới từ chỉ quá khứ nên dùng went)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )