tìm lỗi sai và giải thích I think collecting stamps are interesting.

Question

tìm lỗi sai và giải thích
I think collecting stamps are interesting.

in progress 0
Eden 5 ngày 2021-12-05T07:46:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:48:19+00:00

  Lỗi sai ở đây là are, phải dùng is mới đúng. Vì collecting stamps là một danh từ không đếm được, nó chỉ chỉ sở thích là sưu tập tem thôi.

  Vậy câu đúng là: I think collecting stamps is interesting.

  Học tốt^~^

  0
  2021-12-05T07:48:45+00:00

  Lỗi sai : are 

  Sửa lại : is

  Vì ” collecting stamps” nghĩa ” thu thập tem” ; tức là chỉ 1 sở thích nên là danh từ không đếm được 

  ` =>` Dùng “is”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )