Tìm lỗi sai và sửa lại Trong những ghi chép tảng mạng ấy . Anh cũng thể hiện cái nhìn trìu mến .

Question

Tìm lỗi sai và sửa lại
Trong những ghi chép tảng mạng ấy . Anh cũng thể hiện cái nhìn trìu mến .

in progress 0
Kylie 2 tuần 2021-11-26T17:56:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:57:34+00:00

  Lỗi sai : tảng mạng

   Sửa lại : lãng mãn 

  Lãng mạn : suy nghĩ hành động ko thiết thực , thường nhằm thỏa những ước muốn , tình cảm cá nhân không lành mạnh .

   Hok tốt!

  0
  2021-11-26T17:57:44+00:00

  Sai từ tảng mạng

  Sửa: Trong những ghi chép lãng mạn ấy . Anh cũng thể hiện cái nhìn trìu mến .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )