Tìm m để 3 điểm A92;-1), B(1;1), C(3;m+1) thẳng hàng.

Question

Tìm m để 3 điểm A92;-1), B(1;1), C(3;m+1) thẳng hàng.

in progress 0
Autumn 4 tuần 2021-08-18T16:30:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:31:58+00:00

  Đáp án: $m=-4$

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình đường thẳng AB là:
  $$\dfrac{x-1}{2-1}=\dfrac{y-1}{-1-1}\rightarrow 2x+y-3=0$$

  Để A,B,C thẳng hàng $\leftrightarrow C\in AB $

  $\rightarrow 2.3+m+1-3=0\rightarrow m=-4$

  0
  2021-08-18T16:32:17+00:00

  $
  \overrightarrow {AB}  = \left( { – 1;2} \right)\\
  \overrightarrow {AC}  = \left( {1;m + 2} \right)
  $

  Để 3 điểm thẳng hàng thì: 

  $\overrightarrow {AB}  = k\overrightarrow {AC} $

  $k\overrightarrow {AC}  = \left( {k;km + 2k} \right)$

  Ta được: $\left\{ \begin{array}{l}
  k =  – 1\\
  km + 2k = 2
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  k =  – 1\\
  m =  – 4
  \end{array} \right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )