Tìm m để bpt (2m+3)x^2 – 2(2m+3)x + m + 1 < 0 vô nghiệm

Question

Tìm m để bpt (2m+3)x^2 – 2(2m+3)x + m + 1 < 0 vô nghiệm

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-11T02:25:00+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T02:26:40+00:00

  Đáp án: `m \in [-5/2 ; -1]`

   

  Giải thích các bước giải:

  TH1:

  `2m+3 =0 <=> m=-3/2`

  `=> 0x^2 – 0x – 3/2 + 1 = -1/2 < 0`

  `=> m=-3/2` không thỏa mãn. 

  TH2:

  `<=>` $\begin{cases}2m+3>0\\Δ’≤0\\\end{cases}$ 

  `<=>` $\begin{cases}2m+3>0\\(2m+3)^2-(2m+3)(m+1)≤0\\\end{cases}$ 

  `<=>` $\begin{cases}m>\dfrac{-3}{2}\\ \dfrac{-5}{2} ≤ m ≤ -1\\\end{cases}$ 

  `<=> -5/2 ≤ m ≤ -1`

  0
  2021-09-11T02:26:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhớ vote 5 sao và câu trả lời hay nhất cho mình nha

  Chuc bạn học tốt :33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )